O firmě  Předmět činnosti  Fotodokument  Kontakty

 
   
 
 
  Technický dozor
 

 

 

 

 

 

 
- přebírání zakrývaných konstrukcí
- kontrola provádění prací dle projektové dokumentace 
- kontrola kvality provádění stavby a dodržování technologických postupů
- odsouhlasení objemů provedených prací a cen v soupisu prací pro  fakturaci
- pomoc při výběrech komponentů stavby /obklady, dlažby, podlahy, okna atd/
- vedení kontrolních dnů a provádění zápisů do stavebního deníku
- soupis vad a nedostatků před předáním a kontrola jejich odstranění
   

 

© 2005  All rights reserved.

last updated duben, 2012