O firmě  Předmět činnosti  Fotodokument  Kontakty

   
        Inženýrská činnost
 

 

 

 

 

-  zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení

-  zajištění  podkladů pro kolaudační řízení

-  pomoc při výběru dodavatele stavby a subdodavatelů

-  zpracování výkazu výměr

-  zpracování rozpočtu

-  hodnocení kvality provedených prací – vypracování posudku

-  dozorování stavby /viz samostatná kapitola/

 

 
© 2005  All rights reserved.

last updated duben, 2012